Menu

Konkurs "Pokaż magię Tatr"

01Lip

Czas najwyższy ogłosić kolejny konkurs fotograficzny z nagrodami. Hasło przewodnie brzmi "Pokaż magię Tatr".Połowa wakacji za nami. Czas najwyższy ogłosić kolejny konkurs fotograficzny z nagrodami. Hasło przewodnie brzmi "Pokaż magię Tatr". Czekamy na zgłoszenia. Szczegóły na plakacie oraz w regulaminie konkursu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

I Postanowienia ogólne:
1. Celem konkursu jest ukazanie pomysłowości, walorów artystycznych oraz rozwijanie talentów fotograficznych
2. Organizatorem konkursu fotograficznego „Pokaż magię Tatr” (zwanego w dalszej części regulaminu Konkurs) jest:
Hotel **** Crocus w Zakopanem przy ulicy Chałubińskiego 40
3. Tematem Konkursu są fotografie przedstawiające Tatry i wszystko z nimi związane.
4. Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny
5. Organizator nie odsyła zdjęć.
6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w regulaminie.
II Zasady uczestnictwa:
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
- polubić nas na facebooku
- udostępnić stronę konkursu na swoim facebooku
- przesłać zdjęcie (zapis cyfrowy, min 1-3 MB), w którym głównym bohaterem są Tatry, na adres mailowy: [email protected] z dopiskiem
„Konkurs”
- podać dane autora fotografii: imię, nazwisko, adres korespondencji, telefon kontaktowy.
2. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną fotografie.
3. Nadsyłanie zdjęć do Konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, w terminie od 01.08 – 31.08.2015. Zdjęcia nadesłane po tym
terminie, nadesłane w sposób inny niż ustalony lub w niezgodne z regulaminem nie biorą udziału w Konkursie.
4. Zdjęcie nie może zawierać treści reklamowych, nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku Organizatora.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 4.09.2015. Zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowane na FB Hotelu ****Crocus w zakładce „
Pokaż piękno Tatr".Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o przyznanej nagrodzie drogą mailową.
6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, walory artystyczne fotografii, ale przede
wszystkim idee zdjęć
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
8. Zgłoszenie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: - jest autorem/autorką załączonych zdjęć oraz
przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi fotografiami, które osoby trzecie mogłyby kierować
przeciwko organizatorom Konkursu; kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami fotografowanymi, a osoby
sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie, również dla celów określonych w regulaminie Konkursu,
9. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w
dowolnym czasie i formie dla celów promocji. Zdjęcia mogą być poddane obróbce graficznej.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa
osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.
11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu i przekazania nagród zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
12. Organizator przewiduje następującą nagrodę:
Voucher -2 noclegi w pokoju 2 osobowym dla 2 osób w Hotelu ****Crocus
III Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowany Konkurs.
2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn.
zm.).
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.I

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij