Menu

Konkurs fotograficzny - "Super Rodzina"

31Mar

Regulamin konkursu fotograficznego „Hotelu Crocus”

I Postanowienia ogólne:

1.  Celem konkursu jest przedstawienie rodziny oraz rozwijanie talentów fotograficznych

2. Organizatorem konkursu fotograficznego „Super Rodzina” (zwanego w dalszej części regulaminu Konkurs) jest: Hotel Crocus****  w Zakopanem przy ulicy  Chałubińskiego 40

3. Tematem Konkursu jest rodzina.

4. Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny

5. Organizator nie odsyła zdjęć.

6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w regulaminie.

II  Zasady uczestnictwa:

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
  • polubić nas  na facebooku
  • udostępnić stronę konkursu na swoim facebooku
  • przesłać zdjęcie (zapis cyfrowy, min 1-3 MB) w którym głównym bohaterem jest rodzina, na adres mailowy: [email protected]
  • podać dane autora fotografii: imię, nazwisko, adres korespondencji, telefon

2. Każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 fotografię.

3. Nadsyłanie  zdjęć do Konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, w terminie od 26.05-20.06.2016. Zdjęcia nadesłane po tym terminie, nadesłane w sposób inny niż ustalony lub niezgodne z regulaminem nie biorą udziału w Konkursie.

4. Zdjęcie nie może zawierać treści reklamowych, nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku Organizatora.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 23.06.2016. 

Wybrane oraz zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na FB Hotelu Crocus****  w zakładce „Super rodzina”. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach drogą mailową.

6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

8. Zgłoszenie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: - jest autorem/autorką załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi fotografiami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu; kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami fotografowanymi, a osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie, również dla celów określonych w regulaminie Konkursu,

9. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji. Zdjęcia mogą być poddane obróbce graficznej.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.

11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu i przekazania nagród zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

12. Organizator przewiduje następujące nagrody:

I miejsce: Voucher -2 noclegi w pokoju 2 osobowym dla rodziny w Hotelu Crocus**** oraz dwa wyróżnienia.

III Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowany Konkurs.

2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij