google-plus
меню
Hotel Crocus - Zakopane Закопане Zadzwoń +48 (18) 20 26 500 +48 609 733 834
выбери дату
приезд 31 Paź 20'
отъезд 01 Lis 20'
проверить наличие Kup Prezent

Wymarzony prezent od Świętego Mikołaja

28Lis

WYMARZONY PREZENT OD MIKOŁAJA

Regulamin konkursu na profilu strony Facebook „Hotelu Crocus”

 

I  Postanowienia ogólne:

1.  Celem konkursu jest opisanie wymarzonego prezentu od Mikołaja.

2. Organizatorem konkursu „Wymarzony prezent od Mikołaja” (zwanego w dalszej części

Regulaminu jako Konkurs) jest: Hotel Crocus****  w Zakopanem przy ulicy Chałubińskiego 40. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

3. Tematem Konkursu jest wygranie vouchera do Restauracji w Hotelu Crocus.

4. Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pomysłów konkursowych przy tworzeniu oferty hotelowej.

6. Przesłanie prac/komentarzy na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w regulaminie.

 

II  Zasady uczestnictwa:

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

             -  można oznaczyć osobą, z którą chcieliby Państwo odwiedzić Restaurację Vernus w Zakopanem;

             - napisać komentarz składający się maksymalnie z 100 słów, w którym opisują Państwo swój „Wymarzony prezent od Mikołaja” – opisać prezent, który chciałby otrzymać uczestnik od Mikołaja; Uczestnicy mogą również dodawać komentarze w formie graficznej;

             - podać dane autora komentarza: imię, nazwisko, adres korespondencji, telefon – w wiadomości prywatnej po rozstrzygnięciu konkursu;

            - trzeba być fanem profilu (mieć polubiony profil) na Facebooku „Hotel Crocus ★★★★ Zakopane / Poland”

 

2. Każdy uczestnik może napisać tylko 1 komentarz.

3. Dodanie komentarza do Konkursu odbywa się wyłącznie na fanpagu, w terminie do 05.12.2018 r. do godz. 23.59

 Komentarze dodane po tym terminie, nadesłane w sposób inny niż ustalony lub w niezgodne z regulaminem nie biorą udziału w Konkursie.

4.   Komentarz nie może zawierać treści reklamowych, nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku Organizatora, komentarze tego typu będą usuwane z profilu.  

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 06.12.2018 r.

Wybrane oraz zwycięskie komentarze zostaną opublikowane na FB Hotelu Crocus**** . Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach przez wiadomość prywatną wysłaną na Facebooku, w przypadku braku odpowiedzi (przesłanie danych osobowych do wysłania vouchera) to 12.12.2018r nagroda zostanie anulowana.

6.  Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

8. Zgłoszenie komentarzy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
- jest autorem/autorką pomysłu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi komentarzy, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu; kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami oznaczonymi w komentarzy, a osoby wyrażają zgodę na ich publikowanie, również dla celów określonych w regulaminie Konkursu,

9.  Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatorów Konkursu nadesłanych pomysłów w dowolnym czasie i formie dla celów marketingowych. Pomysły mogą być poddane przeróbce.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy i tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.

11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia

konkursu i przekazania nagród zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

12. Organizator przewiduje następujące nagrody:

I, II, III miejsce:
Voucher na kwotę 100 zł do wykorzystania w Restauracji Vernus znajdującej się w Hotelu Crocus****
 

13. Wymagana ilość zgłoszeń konkursowych, do rozstrzygnięcia konkursu to 10 komentarzy.

W przypadku nieosiągnięcia minimalnej ilości zgłoszeń konkursowych, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia uczestników.
 

 

III Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowany Konkurs.

2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Этот веб-сайт использует файлы Cookies.

При его просмотре вы соглашаетесь с использованием файлов Cookies в соответствии с настройками Вашего браузера. Подробнее в политике конфиденциальности.

ОК, закройте