меню

Konkurs - Pomysł na ferie zimowe z rodziną w górach

05Lis

Zapraszmy wszystkich chętny na wypoczynek w luksusowym Hotelu Crocus**** w Zakopanem do udziału w konkursie rodzinnym. Temat konkursu: Mam pomysł na udane ferie... A ty? Konkurs trwa od 06-30 listopada 2015 Wystarczy napisać trzy atrakcje, z których  skorzystaliście lub chcielibyście skorzystać podczas urlopu zimowego w górach z rodziną. Zasadu w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu  „Mam pomysł na udane ferie … A Ty?”

 

I Postanowienia ogólne:

1. Celem konkursu jest zabawa, rywalizacja i cenne nagrody. Od uczestników oczekujemy pomysłowości, lekkiego pióra.

2. Organizatorem konkursu  „Mam pomysł na udane ferie … A Ty?” (zwanego w dalszej części regulaminu Konkurs) jest: Hotel Crocus**** w Zakopanem przy ulicy  Chałubińskiego 40

3. Tematem Konkursu jest napisanie trzech atrakcji, z których  uczestnicy skorzystali lub chcieliby skorzystać podczas urlopu zimowego w górach.

4. Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny

5. Organizator nie odsyła zdjęć.

6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w regulaminie.

 

II  Zasady uczestnictwa:

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

- polubić nas  na facebooku

             - udostępnić stronę konkursu na swoim facebooku

            - przesłać trzy pomysły atrakcji na adres [email protected]

             - podać dane autora: imię, nazwisko, adres korespondencji, telefon kontaktowy.

2. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną odpowiedź.

3. Nadsyłanie odpowiedzi i zdjęć do Konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, w terminie od 06– 30 listopada 2015. Odpowiedzi nadesłane po tym terminie, nadesłane w sposób inny niż ustalony lub w niezgodne z regulaminem nie biorą udziału w Konkursie.

4. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści reklamowych, nie mogą być antyreklamą ani naruszać wizerunku Organizatora.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 02 grudnia 2015.

Zwycięskie odpowiedzi zostaną opublikowane na FB Hotelu ****Crocus  oraz na Google+. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o przyznanej nagrodzie drogą mailową.

6.  Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury będzie brało pod uwagę pomysłowość i lekkie pióro.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

8. Zgłoszenie tekstów na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: - jest autorem/autorką załączonych tekstów oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi tekstami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu;

9. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatorów Konkursu nadesłanych tekstów w dowolnym czasie i formie dla celów promocji.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.

11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia

konkursu i przekazania nagród zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

12. Organizator przewiduje następującą nagrodę:

I miejsce: Voucher -2 noclegi w pokoju deLux dla 2 osób + 2 dzieci w Hotelu Crocus****
oraz dwa wyróżnienia w postaci Albumów Multimedialne Zakopane.

III Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ

na organizowany Konkurs.

2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach

wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do

czasu jego zakończenia.

Этот веб-сайт использует файлы Cookies.

При его просмотре вы соглашаетесь с использованием файлов Cookies в соответствии с настройками Вашего браузера. Подробнее в политике конфиденциальности.

ОК, закройте